Fire-med

Tervellenőri véleményt készítettünk a Korány Kórház felújításához, bővítéséhez

2012. júliusában adtuk le a Korányi Kórház új középmagas, Központi Betegellátó Épülete vonatkozásában készített tűzvédelmi terv (építési engedélyezési és kiviteli terv) szakértői véleményét.

Tűzvédelmi szampontból a legjobban védendő épületek közé tartozik a mozgásukban- és cselekvőképességükben korlátozott betegeket, fekvő betegeket ellátó középmagas kórház új épületrésze, mely műtő blokkokat is tartalmaz. A tűzvédelmi tervező külön rajzsorral is ábrázolta a tűzszakaszok elhelyezkedését, továbbá a kiürítési irányokat, útvonalakat, úthosszakat, valamint a füstelvezetéssel érintett folyosók, lépcsőházak, pince szinti helyiségek füstelvezető és légutánpótló megoldásait, azok méretével (m3/sec).

Az épület tűzjelző, és modern tűzoltó berendezéssel védettre tervezett, melyek tervének felülvizsgálata nem tartozott a feladataink közé.